anslå

anslå
assess, make
* * *
vb
(streng, tone etc) strike;
(vurdere) estimate ( fx I estimate that it will take three days); (til
at, fx I estimate her age at 40); value (til at, fx value the
house at £50,000);
[anslå for højt] overrate, overvalue, overestimate;
[anslå for lavt] underrate, undervalue, underestimate;
[anslå til]
(også) make ( fx what do you make it? I make it two miles), put at
( fx I put the weight at about 100 pounds);
[hvor gammel anslår du mig til at være?] how old would you take me to be?
(se også I. streng, I. tone).

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • anslå — an|slå vb., anslår, anslog, anslået; anslås; anslå værdien af noget; anslå en akkord på klaveret …   Dansk ordbog

  • Jugere — Skønne, dømme, anslå skønsmæssigt …   Danske encyklopædi

  • anslag — an|slag sb., et, anslag, ene (angreb; det at støde mod noget; tastetryk; MUSIK måde at anslå tangenter på), i sms. anslags , fx anslagskraft …   Dansk ordbog

  • estimere — e|sti|me|re vb., r, de, t (vurdere, anslå) …   Dansk ordbog

  • plekter — plek|ter sb., plekt(e)ret, plektre, plektrene (lille flad skive der bruges til at anslå strengene på fx en guitar) …   Dansk ordbog

  • skønne — skøn|ne vb., r, de, t (anslå, vurdere); skønne på (værdsætte) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”